Nemáte-li radost ze života, je to vaše chyba

Časopis Zrnění

Aktuální číslo Zrnění 2/2017


Milí čtenáři,
s počátkem nového, už třináctého ročníku Zrnění jsme se rozhodli jeho vydávání pozastavit.
Hlavním důvodem je přílišná časová náročnost této práce, zcela neslučitelná s jinými životními povinnostmi, které naše dvoučlenná redakce má. Otázku, jestli pokračovat ještě dalším ročníkem, jsme si kladli pravidelně už nejméně pět let, a pokaždé si odpověděli - byť se skřípěním zubů - kladně. Pořád bylo dost látky, kterou jsme chtěli předat, či témat, o nichž jsme se chtěli něco dovědět, a stálo nám za to se pro další čísla časopisu trochu uskromnit a trochu hecnout. V poslední době už to ale bylo často za cenu nezvládnutelného časového presu, ekonomických starostí, dodělávání práce na poslední chvíli a řady nedotažeností. Je pravděpodobné, že kdybychom tímto stylem pokračovali (a jiný styl není v současné době možný), poškodili bychom kvalitu i reputaci, kterou si časopis dlouhá léta budoval.
Druhým důvodem je, že jsme vyčerpali penzum svých osobních zkušeností, a spíš než rozmělňovat nebo reprodukovat cizí vědomosti toužíme nabýt nějakých nových, vlastních. Za dvanáct roků jsme vydali k padesáti sešitům od 60 do 120 stran, sdělili v nich všechno, co jsme reálně měli ke sdělení, zveřejnili své zkušenosti s regenerací i všechny oblíbené recepty a chceme teď zase nějakou dobu žít bez této poučovací povinnosti.
A konečně třetím důvodem je, že nás dostihla potřeba životní změny. Máme i jiné radosti, koníčky a vlohy, než je harmonické stravování a životní styl, a chceme je teď rozvíjet víc než dřív. Je možné, že se s námi v budoucnu setkáte v místech, kde byste nás nečekali. A v tom právě spočívá krása rozmanitosti.

Většina textů v Zrnění nezastarala, proto je postupně věšíme na web Magazín Zrnění (www.jimejinak.cz), ještě asi polovina zbývá. Na tomto webu také budeme dál uveřejňovat nové články, pokud k nim dozraje inspirace.

Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat všem čtenářům, kteří vděčně přijímali naši snahu, někteří už od prvního ročníku dodnes.
Dále také všem přispěvatelům, kteří v Zrnění nezištně publikovali své texty, mnohdy napsané přímo na naši objednávku.

Praktické informace:
Tento web bude fungovat nadále, budeme na něm informovat o svých akcích, kurzech a publikacích.
K dispozici jsou některá starší čísla Zrnění od r. 2011, od r. 2014 kompletní ročníky.
Čtenářům, kteří už uhradili předplatné na rok 2018, bude celá částka vrácena zpětným převodem na účet. Pokud by se stalo, že jste peníze poslali, ale nedostali zpět, ozvěte se prosím.

S kýmkoli z Vás se těšíme na viděnou!
Klára a Honza Jíchovi

Aktuality

Naše akce

Encyklopedie

Recepty